Nabożeństwa

Nabożeństwa odbywają się w każdą sobotę w godzinach 9.30-12.00

poniedziałek, 19 września 2011

Przyjazd Grupy Misyjnej Trzej Aniołowie

Ślub w kościele adwentystów

W niedzielę 7 sierpnia Monika Szarafińska oraz Dawid Moś wstąpili w związek małżeński.

Goście

Ostatnio gościliśmy w naszym kościele zespół Chofesh, który przyjechał do nas na swoją próbę oraz by umilić nam czas Sobotniego nabożeństwa wielbiąc Naszego Boga pieśniami. Było nam bardzo miło spędzić z nimi trochę czasu!czwartek, 30 czerwca 2011

Wieczerza Pańska

Wieczerzę prowadził pastor Tomasz Kosowski z Poznania. Nabożeństwo ukazało w pięknym świetle pełną poświęcenia ofiarę Chrystusa.


Uczestnicy wieczerzy mogli według biblijnego przekazu umywać nogi nawzajem oraz spożywać sok z winogron oraz chleb przaśny.

Zbór Toruń - miejsce spotkań na ul. Słowackiego

Od lewej: Stawicki Jan, Kosowski Władysław, Jabłoński Jarosław, brat Zygmunt, Kowalewski Wacław, Pankiewicz Maria, Kowalewska Józefa, Makowiecka Zofia, Pomianowska Monika, Pomianowska Alicja, Puls Tymoteusz, Puls Mieczysław, Kaproń Sławomir, Kopeć Helena, Puls Jadwiga, Barbara Pelowska, siostra Kowalewska, Wacławik Rudolf, Choszczewski Rajmund

Budowa kościoła przy Idzikowskiego

Chociaż budowa nie rozpoczęła się od fundamentów (na zdjęciu kopanie fundamentów pod salę nabożeństw) to kopanie fundamentów nadało pędu pracy.
Budowa koscioła przy ul. Idzikowskiego 1 d zaczęła się od pierwszych prac porządkowych. Budowa ogrodzenia wokoło działki.
Od lewej: Kołodziejska Iwona, Walter Ryszard (z tyłu), Puls Tymoteusz, Puls Marta, Kołodziejski Kazimierz, Puls Mieczysław (z tyłu), Boćkowski Tomasz, Kołodziejska Wioleta, Gumowski Ryszard, Pankiewicz Maria, Choszczewska Alfreda, Okurowski Michał, Dygaszkiewicz Helena (z tyłu).
Od lewek: Kołodziejska Iwona, Wacławik Maria, Kołodziejska Wioleta
Kołodziejski Kazimierz - budowa fundamentu do płotu.
Zalewanie fundamentu.
Nabożeństwa w tymczasowym namiocie.
Drugi rok budowy.
Wylewanie betonu na piętro.
Koniec drugiego roku budowy.

Trzeci rok budowy, czyli dach i wykończenia z zewnątrz.
Zbiórka przed kopaniem rowów do kanalizacji.
Pastor Polok ogląda postępy w budowie.
Rusztowanie na wyskoość 8 metrów.
Trzeci rok, kończenie dachu.
Stan w trzecim roku.
Szarafiński Janusz, ocieplenie budynku (pomieszczenie na nabożeństwa).
Wspólny obiad z przedstawicielem adwentystów z Australii w trakcie budowy.
Nabożeństwa w sali bocznej.
Sala główna przygotowana do pierwszego ślubu.

Bardzo dziękujemy wszelkim darczyńcom. Również wielkie podziękowania w kierunki naszych braci z Australii za ich ofiarne serca oraz przede wszystkim Panu Bogu za Jego błogosławieństwo.piątek, 17 czerwca 2011

Kościół adwentystów, punkt wydawania żywności dla potrzebujących

Kościół adwentystów dnia siódmego wyszedł z pomocą dla osób potrzebujących oferując produkty żywnościowe dla osób jako wsparcie dla osób ubogich.

piątek, 10 czerwca 2011

Spotkania w środy

Każdą środę o godzinie 16.00 spotykamy się żeby wspólnie się modlić oraz rozważać Pismo Święte.